b.i.g.
petek, 14 junij 2024
 
Zavarovalnica Tilia, d.d.

Zavarovalnica Tilia nudi izjemno prilonost za sklenitev riziko ivljenjskega zavarovanja

Z decembrom bo za zavarovalništvo zaela uinkovati direktiva o enakem obravnavanju spolov in zavarovalnice bodo morale za enske in moške obraunavati enako premijo tudi tam, kjer je bila doslej razlina.

Zavarovalne premije se bodo na slovenskem trišu, zaradi poenotenja premij, po decembru 2012, za enske povišale za okrog 50 odstotkov.

Zato izkoristite prilonost in sklenite zavarovanje še pred decembrom 2012 in plaujte nijo premijo vse do izteka police, torej deset, dvajset ali celo ve let …


Za sklenitev zavarovanja ali dodatne informacije:

  • obište naš spletno stran www.zav-tilia.si/riziko-zivljenjsko,
  • obište eno od naših poslovnih enot http://www.zav-tilia.si/si/poslovna-mreza/,
  • poklite na brezplano ševilko 080 22 45 oziroma se dogovorite za obisk zastopnika na domu.
Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .