b.i.g.
petek, 14 junij 2024
 
Zavarovalnica Maribor d.d.

Odloitve so obvezne

 

V ivljenju vsak dan sprejemamo odloitve. Nekatere izmed njih so za nas obvezne in predmet zakonskih predpisov, pri emer nimamo svobodne izbire. Z njimi smo zadovoljni le, e razišemo razloge, zakaj niso prepušene naši svobodni volji ter jih poskusimo razumeti in sprejeti.

Tako je tudi pri obveznih avtomobilskih zavarovanjih (AO). Po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu, morajo biti obvezno zavarovana vsa vozila za prevoz oseb, za prevoz stvari in za vleko ter delovna vozila in traktorji, ki morajo imeti po predpisih o registraciji prometno dovoljenje.  

V ZM se posebej zavzemamo za osvešenost in širjenje razlogov za smisel zavarovanja AO.  

Z odgovori na vprašanja:   

  •  zakaj je zavarovanje AO zakonsko obvezno,  

  •  zakaj ga potrebujemo 

  •  kaj sploh krije, ga bomo zagotovo bolje razumeli ter se zanj odloali laje in bolj odlono.

 

Zakaj je zavarovanje AO tako pomembno?

  

Tako je tudi pri obveznih avtomobilskih zavarovanjih (AO). Po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu, morajo biti obvezno zavarovana vsa vozila za prevoz oseb, za prevoz stvari in za vleko ter delovna vozila in traktorji, ki morajo imeti po predpisih o registraciji prometno dovoljenje.

  

V ZM se posebej zavzemamo za osvešenost in širjenje razlogov za smisel zavarovanja AO.

 

 Zavarovanje AO prispeva k urejenosti podroja avtomobilskih zavarovanj v dravi in je kljunega pomena v situaciji, ko je v prometni nesrei nekomu povzroena škoda s strani tretje osebe in mu pripada primerna odškodnina. V dravah, kjer zavarovanje avtomobilske odgovornosti ni obvezno, se sreujejo s številnimi zapleti pri reševanju škodnih primerov. Dravniki ustanavljajo razline škodne sklade in se lotevajo podobnih poskusov uravnavanja tega podroja, al zmeraj na raun oškodovancev, ki le redko prejmejo pravino nadomestilo. Na letni ravni je v Sloveniji škodnih primerov iz naslova zavarovanja kopenskih in motornih vozil za ve kot 170 milijonov evrov.

 

Kaj vse krije AO zavarovanje?

 

 Zavarovanje krije:

 

  • materialno škodo do višine zneska škode 1 milijon evrov in

  • nematerialno škodo do višine zneska 5 milijonov evrov.

 

 

Obseg kritja si je najbolje predstavljati s hipotetinim primerom prometne nesree, ki jo povzroi voznik, igar vozilo je obvezno zavarovano.

 

 Denimo, da zavarovano vozilo na nadvozu nad elezniškimi tiri prebije zašitno ograjo ter pristane na elezniški progi. Zaradi ovire bliajoi se vlak iztiri ter pri tem poškoduje stavbe v okolici ter številne predmete prometne infrastrukture. Na vlaku se zaradi nesree poškoduje ducat potnikov, nekateri celo resneje. Iz police AO se krije materialna škoda in odškodnine, ki so posledica te prometne nesree, od zašitne ograje nadvoza, do telesnih poškodb potnikov.

 

Poskrbimo za primerno AO zavarovanje

 

Situacije na cesti nikoli ne moremo v celoti nadzorovati. Kljub previdnosti lahko hitro postanemo udeleenci v prometni nesrei. Zato je tako pomembno, da so vsa vozila v cestnem prometu, ustrezno zavarovana.

 

V ZM smo v zadnjih mesecih iztekajoega se leta oblikovali akcijo z naslovom 3, 4, ZDAJ!, ki kar klie k sklenitvi zavarovanja AO in AO+. Do konca leta omogoamo sklenitev AO in AO+ zavarovanja pod akcijskimi pogoji, pri emer zavarovancem podarimo tri mesece zavarovanja.

 

Izkoristite prilonost in se predhodno posvetujte o zavarovanjih, ki jih sklepate, ne glede na to, da so zakonsko obvezna. V ZM smo vam na voljo na naši brezplani telefonski številki 080 19 20 in v poslovnih enotah po vsej Sloveniji.

Izkoristite prilonost in se predhodno posvetujte o zavarovanjih, ki jih sklepate, ne glede na to, da so zakonsko obvezna. V ZM smo vam na voljo na naši brezplani telefonski številki 080 19 20 in v poslovnih enotah po vsej Sloveniji.

 

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .