b.i.g.
petek, 14 junij 2024
 
Prva osebna zavarovalnica, d.d.

Ohranite ivljenjski slog in socialno varnost po upokojitvi, obenem pa vseskozi koristite davno olajšavo!

 Prva osebna zavarovalnica d. d. je e vse od ustanovitve zavezana k skrbi za pokojnine. V okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ponuja rešitve, s katerimi eli posamezniku omogoiti višjo pokojnino in brezskrbno starost.

 S širjenjem ponudbe na ostale oblike osebnih zavarovanj Prva osebna zavarovalnica odgovarja na izzive, s katerimi se sreujemo skozi celotno ivljenje. e elite resnino in v celoti zašitite sebe in svoje blinje pred finanno izgubo, je novost Prve osebne zavarovalnice, ivljenjsko zavarovanje Prva varnost za zdravje najprimernejša odloitev za vas. 

Zakaj varevati z dodatnim pokojninskim zavarovanjem:

 • Dodatno pokojninsko zavarovanje je - zaradi davnih olajšav - najugodnejši nain varevanja za dodatne pokojnine pri nas. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je pravzaprav dolgorono varevanje. Vplaane premije se beleijo na osebnih varevalnih raunih zavarovancev.

 

 • Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega zavarovanja so vse nije, trend (število aktivnih prebivalcev/število upokojencev ter spremembe zakonodaje) pa nakazuje nianja tudi v bodoe. Cilj je da naši skupni prihodki po upokojitvi znašajo vsaj 75% dohodkov, ki smo jih imeli pred upokojitvijo, to pa je mogoe le, e poleg obveznih prispevkov dodatno varujemo sami.

 

 • Dodatno pokojninsko zavarovanje omogoa garantirano varnost, ter zagotavlja minimalni zajamen donos na vaša vplaana sredstva (donosnost je izraunana s strani Ministrstva za finance RS).

 

2000

2012

POVPRENA NETO PLAA

503 EUR

991 EUR

POVPRENA POKOJNINA

343 EUR

565 EUR

RAZMERJE MED POKOJNINO IN PLAO

68,20%

57%

FINANCIRANJE ZPIZ IZ DRAVNEGA PRORAUNA

641 mio. EUR

1.469,70 mio. EUR

 

 • Dolgorono gledano so donosi pokojninskih skladov stabilni, ohranjajo vrednost premoenja in primerljivi z bannimi vlogami. Ob upoštevanju davnega vidika pa druge oblike varevanja celo prekašajo.

 • SAMI DOLOITE VIŠINO PREMIJE (minimalna priporoena premija v letu 2013 je 26,78€, maksimalna premija 5,844% bruto plae oziroma 2819,09€ letno/234,92€ meseno v letu 2013). Premijo lahko prosto izbirate, jo spreminjate iz meseca v mesec in jo prilagajate glede na vaše finanne zmonosti.

 • Monost prekinitve varevanja kadarkoli - MIROVANJE. V asu ko so vaša vplaila v mirovanju, vam pripisujemo ustvarjene donose. V asu mirovanja vam ni potrebno plaevati premij. Mirovanje vplaevanja ne prinaša dodatnih stroškov in je asovno neomejeno.


 Prednosti Prve osebne zavarovalnice:

 • PRVA osebna zavarovalnica je vodilni ponudnik prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji tako po trnem deleu kot po številu zavarovancev.

 • Drugi steber pri Prvi osebni zavarovalnici deluje in s tem tudi RPANJE privarevanih sredstev v obliki dosmrtne rente.

 • V primeru smrti zavarovanca se dediem privarevana sredstva IZPLAAJO TAKOJ.

 • Prva ponuja zavarovancem brezplaen vpogled v svoj osebni raun v okviru spletne storitve Moj raun. Vsak zavarovanec pridobi uporabniško ime in varnostno geslo za vstop v pregled svojega osebnega rauna, kar enostavno storite preko spletne strani Prve osebne zavarovalnice www.prva.net

 • DONOSI SE PRIPISUJEJO MESENO in ne letno, kar pomeni ve privarevanih sredstev.

 • Kadarkoli se zavarovanec lahko odloi za MIROVANJE VPLAIL. Mirovanje ne prinaša dodatnih stroškov in je asovno neomejeno. V obdobju mirovanja vam ni potrebno plaevati premij, vam pa pripisujemo ustvarjene donose.

 • Smo edini slovenski ponudnik dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je del mednarodne skupine. Delovanje v mednarodnem okolju prinaša ve znanja in strokovnosti, obenem pa tudi veji nadzor. 20-odstotni lastnik Prve Group je Evropska banka za obnovo in razvoj, ki s svojim kapitalom v višini 30 milijard EUR predstavlja mono finanno zaledje skupine.

Za vkljuitev v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ali dodatne informacije pokliite na brezplano telefonsko številko 080 88 08 ali pišite na info@prva.net.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .