b.i.g.
petek, 14 junij 2024
 
Prva osebna zavarovalnica, d.d.

PRVA VARNOST ZA ZDRAVJE je ivljenjsko zavarovanje, ki poskrbi za vašo varnost in vaše zdravje v celoti.

Prva varnost za zdravje je ivljenjsko zavarovanje, ki omogoa, da resnino in v celoti zašitite sebe in svoje blinje pred finanno izgubo, ki se pripeti v primeru izgube ivljenja in v primeru hujše bolezni.

Vse potrebno za zagotovitev finanne preskrbljenosti

 

Prva varnost za zdravje vkljuuje vse potrebne komponente za zagotavljanje finanne preskrbljenosti vas in vaših najblijih ko to najbolj potrebujete in nudi:

  

 • izplaila sredstev in finanno varnost v primeru odkritja/zdravljenja katere od kritinih bolezni;

   

 •  izplaila v primeru poškodb in ustrezne rehabilitacije po njih;

   

 • izplaila za primer daljše odsotnosti zaradi nezgode in bolezni;

   

 •  izplaila v obliki enkratnega nadomestila oziroma rente v primeru nezgodne invalidnosti;

   

 •  zavarovanje kreditnih obveznosti;

   

 •  ter izplaila za primer naravne ali nezgodne smrti zavarovane osebe.

 

Razmerje med kritji ivljenjskega zavarovanja sedaj lahko še laje prilagodite svojim potrebam

 

Prva varnost za zdravje je finanno ugodno ivljenjsko zavarovanje, saj vam omogoa da zavarujete tisto kar najbolj potrebujete. Izbirate lahko med razlinimi višinami kritij ivljenjskega zavarovanja in zdravstvenega zavarovanja za primer kritinih bolezni.

 

  

Zavarovanje za primer 24 kritinih bolezni z izplaili e ob nastanku bolezni. 

 

 Izplaila ivljenjskega zavarovanja Prve osebne zavarovalnice so zagotovljena e pri nekaterih lajih oblikah bolezni. S tem pripomoremo k manjši verjetnosti za nastanek esa hujšega ter poveamo monost ozdravitve. 

   

 • Monost vekratnih izplail do 3-eh zavarovalnih vsot

 

Zavarovanje za primer kritine bolezni po izplailu kritja ne preneha in zavarovanec ostaja tudi po ozdravitvi zavarovan še naprej tako za primer napredovanja iste bolezni, kot katere druge kritine bolezni. 

   

 •  Stopenjsko izplailo, ki temelji na resnosti zdravstvenega stanja

 

Na višino izplaila zavarovalnine vpliva resnost bolezni, te pa so razdeljene v 6 kategorij. S tem si zagotovite, da vaša polica sledi resnosti bolezni in omogoa dodatna izplaila ko finanna sredstva najbolj potrebujete.  

 

Izplaila v primeru rehabilitacije po poškodbah

 

V primeru poškodb si pogosto ne vzamemo asa za primerno rehabilitacijo, ali pa si finanno tega ne moremo privošiti saj nimamo potrebnih sredstev. Neustrezna rehabilitacija pogosto pripelje do novih in še hujših poškodb. Prva varnost za zdravje nudi ustrezna nadomestila, ki sedaj niso zagotovljena le v primeru zloma kosti, temve tudi pri izpahih, raztrganinah in opeklinah. 

   

 •  Izplailo tudi v primeru izpahov!

   

 • Nadomestila za rehabilitacijo po tejih nezgodah!

   

 •  Kritje stroškov za pripomoke za lajo mobilnost!  

 

Visoka zašita tudi v primeru invalidnosti

 

e doivite nezgodo in utrpite posledice, ste lahko brez skrbi. Zavarovalni paketi Prve varnosti za zdravje omogoijo, da ohranite finanno neodvisnost tudi v primeru invalidnosti.  

   

 •  Mesena renta 500 EUR, do 20 let!

 

Za vsako ocenjeno stopnjo invalidnosti namenjamo natanno pripadajoe kritje, v primeru stopnje invalidnosti 50% ali ve, pa na novo uvajamo nezgodno rento 500 EUR z monostjo izplail v dobi 20 let. 

  

Do 12 mesecev nadomestila v primeru bolniške odsotnosti

 

Zavarovanje za primer bolniške odsotnosti v Prvi osebni zavarovalnici zagotavlja finanno nadomestilo ne samo “za as aktivnega zdravljenja”, ko je zavarovanec neposredno v rokah zdravnika, temve za celotni as, ko je zavarovanec zaradi nezgode ali bolezni bolniško odsoten z dela.

   

Za sklenitev ivljenjskega zavarovanja Prva varnost za zdravje ali dodatne informacije pokliite na brezplano telefonsko številko 080 88 08 ali pišite na info@prva.net.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .