b.i.g.
petek, 14 junij 2024
 
Adriatic Slovenica, d.d.

Aktivna Renta AS

 

V Adriaticu Slovenici so strankam ponudili nov produkt, ki so ga poimenovali Aktivna Renta AS. To je ivljenjsko zavarovanje, ki po izteku dobe varevanja zagotavlja izplailo dogovorjene zajamene rente, ki se uporabi kot dodatna pokojnina ali štipendija.

Posameznik lahko rento oblikuje po svoji elji, saj lahko sam doloi razmerje med zajamenim in aktivnim delom rente, s katerim lahko dosega višje donose. Ne glede na nepredvidljive dogodke, ki nas lahko v ivljenju presenetijo in spremenijo naše ivljenjske potrebe, je posameznikova renta vedno na varnem. Zavarovalnica Adriatic Slovenica namre v asu zaasne nezmonosti plaevanja premije zagotavlja, da bo posameznik po koncu trajanja zavarovanja prejemal dogovorjeno rento in sicer tako da namesto zavarovanca plauje premijo v primeru smrti, trajne invalidnosti zaradi nezgode in v primeru brezposelnosti ali delovne nezmonosti. Podrobnosti o Aktivni Renti AS si preberite na spletni strani preko te povezave http://www.adriatic-slovenica.si/aktivna-renta ali pokliite brezplano telefonsko številko 080 11 10. 

 

Predstavitveni video z vsemi prednostmi, ki jih ponuja Aktivna Renta AS, si lahko ogledate na tej povezavi: http://www.youtube.com/watch?v=qHqxNv-MTbw  

 

Zavarovanje prehodne oskrbe  

 

Zavarovalnica Adriatic Slovenica je ponudila popolno novost na slovenskem zavarovalnem trgu: zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode ali bolezni in zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode.

 

Novo zavarovanje je zelo dobrodošlo, ko zaradi poškodbe ali bolezni za krajše obdobje potrebujemo pomo pri temeljnih dnevnih opravilih in zato ne moremo poskrbeti zase in druino. Ob nastanku nezgode ali bolezni lahko namre ob sklenjenem zavarovanju koristimo storitve pomoi na domu (vkljuujejo pomo pri osebni higieni, gibanju, prehranjevanju, pitju ter pomo pri gospodinjskih in drugih hišnih opravilih ter tudi storitve varstva otrok). Zavarovanje nudi tudi storitve prevoza s spremstvom na preglede ali prevoz domov po odpustu iz bolnišnice. Ob sklenjeni širši razliici zavarovanja prehodne oskrbe zaradi nezgode ali bolezni, zavarovanje nudi tudi prevoze s spremstvom na kemoterapije. Zavarovanji prehodne oskrbe sta na voljo v MINI, OPTI in MAKSI PAKETU. MINI paket zavarovanja prehodne oskrbe zaradi nezgode ali bolezni tako vkljuuje 100 ur pomoi na domu, 4 prevoze na kontrole in 10 prevozov na kemoterapije za vsak zavarovalni primer; mesena premija pa skupaj z davkom znaša le 2,08 EUR. Zavarovanje lahko sklenejo osebe med 18. in 65. letom, traja pa do zavarovanevega 75. leta. Ve o zavarovanjih prehodne oskrbe ter splošne pogoje, ki natanno doloajo zavarovanje, najdete na spletni strani www.as.si (Zdravje, Druga zdravstvena zavarovanja). Za korišenje zavarovanja pa zadostuje klic na brezplano telefonsko številko 080 11 10.

 

 

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .