b.i.g.
petek, 14 junij 2024
 
SID - Prva kreditna zavarovalnica

Za zašito pred riziki neplail lahko uporabite številne ukrepe, sredstva, tehnike in razne pravne ter finanne instrumente

 

Podjetja obiajno prodajajo blago ali storitve na odprt raun in s tem omogoajo kupcem potreben as, da z nadaljnjo prodajo pridobijo sredstva za poplailo. Za ta podjetja, še posebej pa za mala in srednje velika podjetja so poslovne terjatve nezavarovano premoenje, ki ga lahko ob uresniitvi komercialnih ali politinih rizikov trajno izgubijo in s tem ogrozijo tudi lasten obstoj. Zavarovanje terjatev pri kreditni zavarovalnici kot je SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d. v najveji meri zmanjšuje tovrstne rizike, saj podjetju zagotavlja finanno varnost.

S sklenitvijo zavarovalne pogodbe pri Prvi kreditni zavarovalnici kot edini specializirani kreditni zavarovalnici s sedeem v Sloveniji se podjetja zavarujejo pred riziki nesolventnosti svojih kupcev (steaj, prisilna poravnava) in podaljšane zamude plail (škodni dogodek nastopi v šestih mesecih od zapadlosti prve neplaane fakture). Lahko so zavarovani tudi preddobavni riziki, kadar v asu proizvodnje nastopi nesolventnost kupca namensko izdelanega blaga (ki ga ni mogoe prodati drugemu kupcu). Poleg navedenih komercialnih rizikov je mogoe zavarovati tudi politine rizike (vojne, nemiri, prepoved transferja, itd.).

 

Zavarovanje terjatev do tujih in/ali domaih kupcev pri Prvi kreditni zavarovalnici je celovita storitev, ki poleg varovanja pred finanno izgubo podjetju prinaša tudi druge zavarovalne koristi, kot je izboljšanje njegove kreditne sposobnosti in laji dostop do financiranja, poveanje prihodkov in dobikonosnosti, zmanjševanje stroškov, izboljšanje ratinga in druge.

 

Prva kreditna zavarovalnica malim podjetjem z letnim prometom do najve dveh milijonov evrov nudi prilagojeno ponudbo, ki omogoa enostaven dostop do zavarovanja, saj se celoten postopek odvija preko spleta oziroma elektronske pošte.

 

V zadnjih letih, od konca leta 2008 in vse do danes beleimo mono poveanje povpraševanja po zavarovanju tako domaih kot tudi izvoznih terjatev. Podjetja se vedno bolj odloajo za zavarovanje celotne prodaje (domae in tuje) na odprt raun, še posebej zaradi poveanega števila insolvennih postopkov podjetij doma in v tujini v zadnjih letih ter zaradi poveevanja zamud pri plailih s strani njihovih glavnih kupcev. V preteklem letu smo opazili, da na odloitev za zavarovanje vedno bolj vpliva tudi usmeritev podjetij na nove trge.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .