b.i.g.
petek, 14 junij 2024
 
Zavarovalnica Tilia, d.d.

Najbolj prilagodljiva avtomobilska zavarovanja

Na Zavarovalnici Tilia smo našo e tako široko ponudbo avtomobilskih zavarovanj še razširili in jo naredili še bolj prilagodljivo, zato sedaj trdimo, da je s temi novostmi le-ta postala tudi najbolj zaokroena. Široka paleta avtomobilskih zavarovanj MojAvto nudi namre vse in hkrati tono tisto, kar stranka potrebuje. 

 

Ker se zavedamo raznolikih potreb in elja voznikov, smo pripravili avtomobilska zavarovanja, ki se lahko popolnoma prilagodijo. Avtomobilsko odgovornost (AO) lahko zavarujemo na dva naina, in sicer s klasinim produktom po sistemu letne premije MojAvto ali z zavarovanjem po sistemu prevoenih kilometrov MojAvtokm. Slednje je prvo zavarovanje po sistemu prevoenih kilometrov v Sloveniji in je namenjeno vsem, ki vozijo malo, zavarovaneva premija pa je, kot pove e samo ime, odvisna od tega, koliko dejansko prevozi.

 

 


Posebna skupina voznikov so mladi vozniki, ki jim na Tilii nudimo samostojno polico MladiVoznik, ki je vezana na voznika in ne na avto. e voznik z manj kot tremi leti vozniških izkušenj sede za volan prijateljevega vozila in povzroi nesreo, in e je še tako nedolna, bo iz svojega epa lahko plaal tudi do 30 % povzroene škode, v kolikor lastnik avtomobila ni imel doplaane premije za mladega voznika. S polico MladiVoznik se tem skrbem za vedno izogne. Zavarovanje se lahko enostavno sklene na mladivoznik.zav-tilia.si.

 

 

 

Prenovljena kasko ponudba

Z dodatnim paketom Kasko Narava in prenovo Standardnega Kaska pa smo v septembru osveili tudi ponudbo kasko zavarovanj. Sedaj lahko stranka izbira med petimi paketi: Popolni Kasko in Standardni Kasko, ki ju uvršamo med klasina kasko zavarovanja, Franšizni Kasko in Kasko Totalka, ki ju uvršamo med ekonomske kaske, nudimo pa tudi paket Kasko Narava in delne kasko kombinacije.

 

Komu je posamezni kasko namenjen?

 

Razlike med njimi so v širini kritja, zato je odloitev, kateri kasko skleniti, odvisna od navad in potreb vsakega zavarovanca. Prvi štirje se sklepajo v odvisnosti od starosti vozila. Popolni in Standardni Kasko za novejša vozila, Franšizni Kasko in Kasko Totalka za nekoliko starejša.

 

 

Popolni Kasko: Sklenitev Popolnega Kaska vam svetujemo, e ste lastnik novejšega avtomobila in ne elite prav niesar prepustiti nakljuju. Kritje je najširše in krije praktino vse nevarnosti, ki pretijo avtomobilu tako na cesti kot v naravi. Prav tako so e vkljuene tudi delne kasko kombinacije.

Standardni Kasko: Sklenitev Standardnega Kaska svetujemo lastnikom novejših avtomobilov, ki se jim zdi pomembno, da oblikujejo kritje glede na lastne elje in potrebe. Krije osnovne nevarnosti, z doplailom pa se mu lahko prikljui tudi izbrane kombinacije delnega kaska, s imer se lastnik izogne izgubi bonusa ter lastni udelebi pri morebitni škodi.

Franšizni Kasko: Franšizni Kasko je namenjen tistim, ki jim kritje manjših škod ni pomembno, a se hkrati zavedajo, kako zelo pomembno je v primeru veje škode. Pri Franšiznem Kasku so osnovna kritja enaka kot pri Popolnem Kasku, lastniku avtomobila pa je na voljo izbira razline višine franšize, ki predstavlja znesek lastne udelebe zavarovanca. Zavarovanje krije tudi unienje ali poškodovanje dodatne opreme in stroške najema nadomestnega vozila. Delnih kasko kombinacij temu paketu ni mono prikljuiti.

Kasko Totalka: Glavna prednost tega zavarovanja je, da ni vezano na datum sklenitve zavarovanja avtomobilske odgovornosti ali datum prometnega dovoljenja. To pomeni, da lahko zavarovanje MojAvto Kasko Totalka sklene tudi nekdo, ki ima zavarovanje avtomobilske odgovornosti sklenjeno pri drugi zavarovalnici. Namenjeno je vsem lastnikom starejših avtomobilov, ki menijo, da je njihov avto prestar za kasko zavarovanje, kljub temu pa si ivljenja brez njega ne znajo predstavljati. Krije popolno unienje vozila, kar pomeni dejansko popolno unienje ali poškodovanje zavarovanega vozila v takšni meri, da stroški popravila presegajo 60 % prodajne vrednosti zavarovanega vozila po sistemu Eurotax v asu nastanka zavarovalnega primera. Sklene se ga lahko za vozila, stara od 5 do 15 let, tudi prek spleta na www.kaskototalka.si.

 


Neodvisno od starosti vozila se lahko zavarovanec odloi za paket Kasko Narava, ki se dejansko nanaša na voznikove sposobnosti in izpostavljenost vozila. Prav tako delne kasko kombinacije.

Kasko Narava: Sklenitev paketa Kasko Narava svetujemo varnim voznikom, katerih avto je izpostavljen predvsem naravnim nevarnostim, kot so poar, vihar, toa, poplava, potres in podobno. Prikljui se ga lahko AO zavarovanju MojAvto in AO zavarovanju po sistemu prevoenih kilometrov MojAvtokm. Z doplailom se mu lahko prikljui tudi kombinacije delnega kaska.

Delne kasko kombinacije (D, E, S, H): Sklenitev delih kasko kombinacij je odvisna predvsem od izpostavljenosti vozila nevarnostim, ki jih le-te krijejo. Popolni Kasko delne kombinacije e vsebuje, prikljuite pa jih lahko še k paketoma Standardni Kasko in Kasko Narava ali k AO polici. Sklene se lahko posamezno kombinacijo delnega kaska ali ve kombinacij hkrati.

 

 

Z doplailom se lahko kritje razširi še z zavarovanjem voznika AO+, nezgodnim zavarovanjem voznika in potnikov ter zavarovanjem pravne pomoi. Seveda pa je pri zavarovanju vozil je zelo pomembno in priporoljivo, da se v zavarovalno kritje vkljui ustrezno asistenco, saj je s tem poskrbljeno, da je vsakodnevna vonja ali daljše potovanje doma in v tujini varnejše, predvsem pa da se morebitne probleme reši laje, hitreje in ugodneje. V sodelovanju s svetovno priznano AXA Assistance nudimo avtomobilsko asistenco - MojAvto Asistenca v štirih razliicah: MojAvto AsistencaMINI, MojAvto AsistencaPLUS, MojAvto AsistencaBASIC in MojAvto AsistencaSUPREME.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .